Jesteś tutaj: Strona główna / Vademecum / INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY (IRP) od 1 stycznia 2020 roku
Vademecum

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY (IRP) od 1 stycznia 2020 roku

01 styczeń 2020

Po wprowadzeniu zmian w przepisach podatkowych każdy podatnik uzyskał indywidualny numer rachunku podatkowego służący regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnym. Rachunek jest bezpłatny a jego numer można ustalić korzystając z generatora zamieszczonego na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Indywidualny rachunek podatkowy przyporządkowany jest płatnikowi zatem bez znaczenia pozostaje fakt, któremu urzędowi skarbowemu ze względu na właściwość miejscową podatnik podlega, czy jakiego rodzaju zobowiązanie reguluje. Wszystkie wpłaty stanowiące rozliczenia publiczno-prawne – z tytułu podatków dochodowych, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych a nawet mandaty i grzywny, będą trafiały na jeden – indywidualny rachunek.

Poprzednie rachunki urzędów skarbowych, na które do końca 2019 roku były dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT były aktywne do dnia 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty należy dokonywać już na indywidualny rachunek podatkowy.

Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła rozwiązania w przypadku konkretnych problemów:

  • zlecenie przelewu do urzędu skarbowego z zagranicznego banku. Jeśli wymagane jest podanie kodu BIC, to wpisać należy numer SWIFT: NBPLPLPW;
  • przelew elektroniczny z systemu księgowego – w dalszym ciągu będzie obowiązywał ten sam przelew Elixir, więc będzie można korzystać z tego typu rozwiązań;
  • zlecenie przelewu zaliczki na podatek dochodowy za pracownika – opłacane są one na mikrorachunek podatkowy pracodawcy (nie opłaca się zaliczek osobno na mikrorachunki podatkowe pracowników);
  • zwrot nadpłaty i podatku – realizowane będą standardowo, czyli na rachunek bankowy przedsiębiorcy;
  • w przypadku spółek każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z prowadzonej spółki na swój mikrorachunek. Natomiast VAT oraz, wynikające z obowiązków płatnikatj. spółki, w tym zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacanena mikrorachunek spółki.

Zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej podatek może zostać zapłacony przez:

  • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczeń kwotowych;
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • inny podmiot, tj. osobę trzecią, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek w wysokości wyższej niż 1 tys. złotych może więc zostać opłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. Natomiast jeśli podatek powyżej 100 złotych zostanie wpłacony przez osobę trzecią, to uznaje się go za niezapłacony.

W związku z wprowadzeniem mikrorachunku podatkowego zmieniona została również treść art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, który po 1 stycznia 2020 roku otrzymał następujące brzmienie:

„Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

Podatnik będzie zatem mógł wskazać w dyspozycji przelewu, jaki rodzaj zobowiązania chce uregulować. Jeżeli jednak rodzaju zobowiązania nie wskaże, wpłata zostanie zaliczona na poczet najstarszego istniejącego zobowiązania podatkowego, niezależnie od jego rodzaju.

Przy czym, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Autor: Sylwia Pinkiewicz

kontakt@tax-lex.eu 608 123 354 Warszawa