Kancelaria TAX-LEX sp. z o.o. sp. k.
ul. Podstarościch 6
01-573 Warszawa
NIP: 5252699611 | REGON: 366589704
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
pod numerem KRS 0000664239

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9:00 – 17:00

Potrzebujesz rzetelnej księgowości? Napisz!

    kontakt@tax-lex.eu 608 123 354 Warszawa