Jesteś tutaj: Strona główna / Vademecum / Paragon z nr NIP jako podstawa wystawienia FV
Vademecum

Paragon z nr NIP jako podstawa wystawienia FV

01 styczeń 2020

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego jedynie tylko wówczas, gdy w momencie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej nabywca podał swój numer identyfikacji podatkowej i numer ten znajduje się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT, kiedy dokonujemy sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (tzw. B2B), istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy. Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Praktyka
Nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do transakcji zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej począwszy od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli zatem przedsiębiorca dokonał zakupu w grudniu, a zakup ten został udokumentowany paragonem niezawierającym numeru NIP, może wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, tutaj – do końca marca 2020 roku. Po 31 marca 2020 roku sprzedawca może odmówić wystawienia faktury do paragonu. Gdyby jednak transakcja miała miejsce 2 stycznia 2020 roku, brak numeru NIP na paragonie fiskalnym uniemożliwiałby uzyskanie faktury. Bez zmian pozostały przepisy dotyczące wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sankcja
Zgodnie z art. 106b ust. 6 wystawienie faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy skutkuje nałożeniem 100% sankcji na sprzedawcę. Oznacza to, że organ podatkowy nałoży na wystawcę faktury dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% VAT wykazanego na fakturze.

Omawiana zmiana przepisów dotyczy zatem wyłącznie transakcji między firmami. Wprowadzone regulacje są kolejnym etapem uszczelniania systemu podatkowego. W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw argumentowano, że „zmiany te są reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe”.

Autor: Sylwia Pinkiewicz

kontakt@tax-lex.eu 608 123 354 Warszawa