Jednym z oferowanych obszarów wsparcia jest prawo, w szczególności prawo handlowe i prawo podatkowe. Tworzymy struktury, strategie i podmioty gospodarcze spełniające konkretne wymagania. Projektujemy treści umów spółek odpowiadające przyjętym założeniom i potrzebom jej wspólników.

Współpracujemy z notariuszami i uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotu od fazy projektu aż do momentu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przeprowadzamy postępowania rejestrowe przed właściwym sądem oraz postępowania elektroniczne.

Przygotowujemy wnioski do sądów rejestrowych oraz dokumentację dotyczącą zmian danych spółki, zmian właścicielskich, zarządu. Planujemy i przeprowadzamy transakcje aportowe, operacje na udziałach, przekształcenia z uwzględnieniem konsekwencji operacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz ZUS.

Opiniujemy i tworzymy umowy handlowe.

kontakt@tax-lex.eu 608 123 354 Warszawa
error: Treść zabezpieczona przed kopiowaniem