Jednym z oferowanych obszarów wsparcia jest prawo, w szczególności prawo handlowe i prawo podatkowe. Tworzymy struktury, strategie i podmioty gospodarcze spełniające konkretne wymagania. Projektujemy treści umów spółek odpowiadające przyjętym założeniom i potrzebom jej wspólników.

tax lex prawo grafika kontakty

Współpracujemy z notariuszami i uczestniczymy w procesie tworzenia podmiotu od fazy projektu aż do momentu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przeprowadzamy postępowania rejestrowe przed właściwym sądem oraz postępowania elektroniczne.

tax lex prawo grafika budynek filary

Przygotowujemy wnioski do sądów rejestrowych oraz dokumentację dotyczącą zmian danych spółki, zmian właścicielskich, zarządu. Planujemy i przeprowadzamy transakcje aportowe, operacje na udziałach, przekształcenia z uwzględnieniem konsekwencji operacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego.

tax lex prawo grafika oko

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz ZUS.

tax lex prawo grafika ksiazka

Opiniujemy i tworzymy umowy handlowe.

kontakt@tax-lex.eu 608 123 354 Warszawa